22
เม.ย.

【22.4.2564】MOFA Taiwan Fellowship 2022 เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

🔔 ประกาศเตรียมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา MOFA Taiwan Fellowship 2022
🔅เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เงินสนับสนุนรายเดือน
1. Professors, associate professors, research fellows, or associate research fellows
: เดือนละ 60,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
2. Assistant professors, assistant research fellows, or doctoral candidates
: เดือนละ 50,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
3. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
4. ประกันอุบัติเหตุระยะเวลา : 3 เดือน ถึง 12 เดือน

🏮ศึกษารายละเอียดเอกสารแนบ: https://drive.google.com/…/1XGGRDwrtOFqb5uGgjHlLgqoLdfX…
🏮ขั้นตอนการสมัคร: https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply.aspx
🏮Website: https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx