05
ก.ค.

【5.7.2565】 “งานเสวนาและอบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565”

📢 เชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อไต้หวัน เข้าร่วมงาน กิจกรรม “งานเสวนาและอบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565” (2022年泰籍留臺行前說明會及線上華語培訓班)
————————–
📌 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
📌 กิจกรรม “เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565”
▲ เวลาจัดกิจกรรม : 10:00 – 14:00 น.
▲ สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ชั้น 2
▲ แผนที่และการเดินทาง : https://www.mixtchatuchak.com/contact
▲ จำนวนผู้เข้าร่วม : 50 คน
▲ กิจกรรมภายในงาน – แบ่งปันประสบการณ์การศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จากรุ่นพี่นักศึกษาไทย – ปรีกษากับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไต้หวันสำนักงานในประเทศไทยที่มาร่วมออกบูธ – สอบถามรายละเอียดตั๋วเครื่องบินและเอกสารสำหรับการเดินทางจากบริษัทสายการบินไต้หวันที่มาร่วมออกบูธ
————————–
📌 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
📌 กิจกรรม “อบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ออนไลน์ ประจำปี 2565”
▲ เวลาเรียน : 10:00 – 15:00 น. (ทั้ง 2 หลักสูตร)
▲ หลักสูตรที่เปิดอบรม 1. ภาษาจีนระดับพื้นฐาน (เน้นผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือต้องการเรียนพื้นฐานใหม่อีกครั้ง เริ่มเรียนตั้งแต่พินอิน) 2. ภาษาจีนระดับกลาง (เน้นผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้างแล้ว สามารถอ่านพินอินได้และได้คำศัพท์พื้นฐาน)
▲ ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม : ระบบออนไลน์ Webex/ Google Meet
▲ อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชาวไต้หวัน
▲ จำนวนผู้เรียน: 25 คน/ หลักสูตร
————————–
▲ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: shorturl.at/inzBJ
*** ปิดรับลงทะเบียนภายใน วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 หรือจำนวนเต็มตามที่กำหนด ***
▲ หมายเหตุ :
1. ขออนุญาตพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักศึกษาใหม่ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในเทอม Fall 2022 เป็นลำดับแรก โดยนักศึกษาใหม่กรุณาแสกนหรือถ่ายภาพเอกสารการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยไต้หวัน ส่งมาที่อีเมล tecthailand1@gmail.com เพื่อยืนยัน (แนบหลักฐานพร้อมแจ้งชื่อผ่านทางอีเมล)
2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมลที่แจ้งมาในระบบการรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:00 น.

▲ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-1068, 087-503-6550
Email: tecthailand1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/taiwaneducation.th
Line: @TTedu