12
ต.ค.

【12.10.2564】เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบโรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน (กรุงเทพฯ)

🔉ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบโรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน (กรุงเทพฯ)
🔵เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564
🔵ค่าสมัครสอบ 900บาท (Band A, Band B และ Band C )
🔵วันที่สอบ:12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น
🔵สถานที่สอบ:สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย โรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน
(52 ซอยสะพานคู่ พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120)

☘ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ: https://www.clc.ac.th/TOP/2021_12_12-TOCFL.pdf
☘รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.clc.ac.th/th/

☘ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-679-7137-9
*ทั้งนี้วันและเวลาในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเพจจะรีบแจ้งผู้สมัครให้ทราบอีกครั้ง*