สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร)

ที่อยู่ : ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล : tecthailand1@gmail.com, tecthailand2@gmail.com

เบอร์โทร : 02-579-1068 Mobile: 087-503-6550

สำนักงานภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่อยู่ :  ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 2 เลขที่ 63 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

อีเมล : tecthailand4@gmail.com

เบอร์โทร : 053-875-614 Mobile: 080-114-9041

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

ที่อยู่ : ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคาร 19 ชั้น 4 เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
อีเมล : tecthailand3@gmail.com

เบอร์โทร : 044-233-000 ext. 2470 Mobile: 094-271-5335