เทปบันทึกสัมภาษณ์นักศึกษาไทยในไต้หวัน

Feng Chia University (FCU) + MOE Scholarship
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 29 เมษายน 2563)

National Chengchi University (NCCU)
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 8 พฤษภาคม 2563)

National Cheng Kung University (NCKU), Chinese Language Center + HES Scholarship
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 22 พฤษภาคม 2563)

National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT)
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 5 มิถุนายน 2563)

National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) + ICDF Scholarship
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 12 มิถุนายน 2563)

National Pingtung University (NPTU)
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 19 มิถุนายน 2563)

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน Ming Chuan University ประจำประเทศไทย
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2563 )

อ.โอฬาร สุมนานุสรณ์ “การเดินทางเข้าไต้หวันของนักศึกษาต่างชาติในช่วงสถานการณ์COVID-19”
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2563 )

Q&A ถาม-ตอบ นักเรียนไทยในไต้หวัน (ภาคเหนือ เมืองไทเป)
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 8 สิงหาคม 2563)

Q&A ถาม-ตอบ นักเรียนไทยในไต้หวัน (ภาคกลาง เมืองเถาหยวน)
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 8 สิงหาคม 2563)

Q&A ถาม-ตอบ นักเรียนไทยในไต้หวัน (ภาคตะวันออก เมืองฮัวเหลียน)
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 8 สิงหาคม 2563)

Q&A ถาม-ตอบ นักเรียนไทยในไต้หวัน (ภาคใต้ เมืองเกาสง)
(บันทึกเทปเมื่อวันที่: 8 สิงหาคม 2563)