05
ต.ค.

【5.10.2564】Q&A online by TEC staff via Google Meet 🌷 ตลอดเดือนตุลาคม

🔉ประชาสัมพันธ์ 🌷Q&A online by TEC staff via Google Meet 🌷 ตลอดเดือนตุลาคม
🌺วันที่จัดกิจกรรม: 6 – 29 ตุลาคม 2021 (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์) เวลา 10:00-15:50 น.
🌺ช่องทางเข้าสอบถามข้อมูล: Google Meet
🌺ลิงค์ลงทะเบียนนัดเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า: https://docs.google.com/forms/d/1IN4hlUPsyrrFmXWvJnHQpmXU-jvSpphCIV6cWTe3L2E/edit

**หมายเหตุ**- ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ- เจ้าหน้าที่จะอีเมลแจ้งรหัส Google Meet อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันนัดหมาย


🌿“Q&A online by TEC staff” via Google Meet 🌿เพื่อให้ท่านที่สนใจศึกษาต่อไต้หวันสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยจึงจัดทำช่องทางสอบถามทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้พูดคุยสอบถามตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถมองเห็นข้อมูลเรียนต่อไต้หวันได้ง่ายขึ้น โดยช่องทางนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถเปิดข้อมูล เอกสาร PowerPoint ต่าง ๆ ประกอบการอธิบายเพื่อให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากต้องการรับเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้อีกครั้ง