02-579-1068      tecthailand1@gmail.com      TEC      Youtube      twitter      Instagram

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย

ภายใต้โครงการการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อมาศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงได้เสนอ โครงการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันขึ้นในต่างประเทศ โดยแรกเริ่มจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยขึ้นมา 2 แห่ง คือศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน สำนักงานภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) และศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน สำนักงานภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิง (National Chung Hsing University) อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับสมัครเรียน

เรียนภาษาจีน

รูปกิจกรรม

ลิงค์

สอบถามข้อมูล เบอร์โทร 02-579-1068 มือถือ 087-503-6550