เกี่ยวกับเรา

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย

ภายใต้โครงการการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อมาศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงได้เสนอ โครงการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันขึ้นในต่างประเทศ โดยแรกเริ่มจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยขึ้นมา 2 แห่ง คือศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน สำนักงานภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) และศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน สำนักงานภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิง (National Chung Hsing University) อ่านต่อ

เรียนต่อไต้หวัน

 นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน (ออนไลน์) ประจำปี 2564 

📢ประชาสัมพันธ์ ~ กิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อม Q&A จากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

■ วันที่จัดกิจกรรม: วันจันทร์ถึงศุกร์ที่ 1-12 มีนาคม พ.ศ. 2564

■ เวลาจัดกิจกรรม: – วันที่ 1-5 และ 8-11 มีนาคม เวลา 12:00-13:00 น.
(เวลาประเทศไทย) – วันที่ 12 มีนาคม เวลา 12:00-13:30 น. (เวลาประเทศไทย)

■ ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Google meet)
Url: meet.google.com/qow-hcgk-ght  รหัส: qow-hcgk-ght

■ กำหนดการ
: https://qrgo.page.link/kNjJw

■ ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม
: https://www.tecthailand.com/นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน-ออนไลน์-ประจำปี-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รูปกิจกรรม

ลิงค์

สอบถามข้อมูล เบอร์โทร 02-579-1068 มือถือ 087-503-6550