29
ก.ย.

ขยายระยะเวลาจัดกิจกรรม 🌷🌿“Q&A online by TEC staff” via Webex 🌿🌷 เป็นตลอดเดือนตุลาคม (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์)

เนื่องด้วยกิจกรรม Q&A online by TEC staff” via Webex 🌿🌷 ได้การตอบรับจากเพื่อนๆที่สนใจไปเรียนไต้หวันเป็นอย่างดี ดังนั้นทางศูนย์แนะแนวฯจึงได้ขยายระยะเวลาช่องทางการสอบถามข้อมูลการไปเรียนต่อไต้หวันกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวฯจึงผ่านทางโปรแกรม Webex เป็นตลอดทั้งเดือนตุลาคม

🌺วันที่จัดกิจกรรม: 5 – 30 ตุลาคม 2563 (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์)
🌺เวลาจัดกิจกรรม: 10:00-15:50 น.
ช่องทางเข้าสอบถามข้อมูล: Webex
🌺ลิงค์ลงทะเบียนนัดเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า: https://cutt.ly/0f2ulif

หมายเหตุ:

  • ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  • เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ยืนยันและอีเมลแจ้งรหัส Webex อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันนัดหมาย

🌷🌿“Q&A online by TEC staff” via Webex 🌿🌷

เพื่อให้ท่านที่สนใจศึกษาต่อไต้หวันสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยจึงจัดทำช่องทางสอบถามทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้พูดคุยสอบถามตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถมองเห็นข้อมูลเรียนต่อไต้หวันได้ง่ายขึ้น โดยช่องทางนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถเปิดข้อมูล เอกสาร PowerPoint ต่าง ๆ ประกอบการอธิบายเพื่อให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากต้องการรับเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้อีกครั้ง