08
ส.ค.

【8.8.2565】คอร์สเรียนภาษาจีนฤดูหนาว “Study Chinese” ของทางศูนย์ภาษา National Pingtung University

ประชาสัมพันธ์ คอร์สเรียนภาษาจีนฤดูหนาว “Study Chinese” ของทางศูนย์ภาษา National Pingtung University
ระยะเวลาเรียน:5 ธันวาคม -16กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม:https://clc.nptu.edu.tw/p/412-1093-10872.php?Lang=zh-tw