03
ส.ค.

[3.8.2563] *** ประกาศ การเปิดรับสมัครสอบ TOCFL (สนามสอบกรุงเทพ ฯ) ***

▲ จัดสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2563
▲ สนามสอบโรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน (กรุงเทพมหานคร)
▲ ระดับที่เปิดสอบ Band A, Band B และ Band C
▲ ค่าสมัครสอบ 900 บาท (ระดับ)
▲ เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2563 – วันที่ 20 กันยายน 2563
▲ วิธีสมัคร

 1. สามารถนําเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของโรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน
 2. ใช้วิธีสแกนใบสมัครทั้ง 2 หน้า บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ใบโอนเงินค่าสมัคร หนังสือยินยอมให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล แล้วส่งมาทางอีเมล หากใช้วิธีนี้ในการสมัคร ในวันสอบกรุณานําหนังสือยินยอมให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตัวจริง มายื่นให้คุณครูผู้คุมสอบที่ห้องสอบอีกครั้ง
  ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร
  https://www.clc.ac.th/TOP/2020_10_25%20-%20TOCFL.pdf
  ▲ ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม
  ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสมประสงค์ แซ่ฟ่ง
  เบอร์โทร : 02-679-7137 ถึง 9 ต่อ 117
  อีเมล : chinese@clc.ac.th
  เว็บไซต์: http://www.clc.ac.th/th/