06
ก.ย.

【6.9.2564】ช่องทางการสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ตลอดเดือนกันยายน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้ปรับการทำงานเป็นแบบ Work From Home ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตอบคำถามและให้คำปรึกษากับทุกท่านดังเดิม โดยมีช่องทางการสอบถาม ดังนี้

1. Google meet (จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10:00-15:50 น.)ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่ https://docs.google.com/forms/d/10fXjtPZtaHYszTs0o0Tv8X5OBwZSJQNsR6rM8CfiIZk/edit

2.โทรศัพท์
กรุงเทพฯ: 02-579-1068, 087-503-6550
เชียงใหม่: 080-114-9041
นครราชสีมา: 094-271-5335

3. อีเมล
กรุงเทพฯ:
tecthailand1@gmail.com, tecthailand2@gmail.com
เชียงใหม่:
tecthailand4@gmail.com
นครราชสีมา:
tecthailand3@gmail.com

4. Facebook (inbox)https://www.facebook.com/Taiwan-Education-CenterThailand-337467783021980

5. Line: @TTedu