01
พ.ย.

【1.11.2566】โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย National Pingtung University of Science and Technology

📢 ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน (ผ่านระบบออนไลน์)
จัดโดย National Pingtung University of Science and Technology

🟢วันที่จัดกิจกรรม:

📌ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
เวลาประเทศไทย 12:30-15:20 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)

📌ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
เวลาประเทศไทย 12:30-15:30 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)

📌ครั้งที่ 3 : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
เวลาประเทศไทย 09:10-11:00 น. (จำนวน 2 ชั่วโมง)

📌ครั้งที่ 4 : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
เวลาประเทศไทย 12:30-15:30 น. (จำนวน 2 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนออนไลน์: https://shorturl.at/avDO5
——

屏科大語言中心 2023「華語師資培訓系列工作坊」(實體+線上)

🟢上課時間與課程內容:

📌場次一:112年11月14日台灣時間 13:30-16:20 (時數3小時)
初、中、高級華語教學與活動設計 (張靜萍老師)

📌場次二:112年11月21日台灣時間 13:30-16:20 (時數3小時)
華語語法教學策略 (張靜萍老師)

📌場次三:112年11月27日台灣時間 10:10-12:00 (時數2小時)
華語詞彙教學策略 (邱佩緹老師)

📌場次四:112年11月27日台灣時間 13:30-16:20 (時數3小時)
華語文網路學習與數位課程設計 (邱佩緹老師)

線上報名: https://shorturl.at/avDO5