10
พ.ย.

【10.11.2566】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง National Tsing Hua University — เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2567

☘️ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง National Tsing Hua University — 2024 September Entry (เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2567)

🥰ช่วงเวลาการรับสมัครระดับปริญญาตรีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567

รายละเอียดคู่มือการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี)
https://oga.site.nthu.edu.tw/var/file/524/1524/img/4503/983497143.pdf

🥰ช่วงเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโทและเอกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดคู่มือการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาโทและเอก)
https://oga.site.nthu.edu.tw/var/file/524/1524/img/Fall2024ApplicationGuidelinesforInternationalStudents(GraduateProgram).pdf

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
🪶College of Science
– Department of Chemistry (Master&Ph.D.)
– Institute of Astronomy (Master&Ph.D.)
🪶College of Engineering
– Department of Chemical Engineering (Master&Ph.D.)
– Institute of Biomedical Engineering (Master&Ph.D.)
– Institute of NanoEngineering and MicroSystems (Master&Ph.D.)
🪶College of Electrical Engineering and Computer Science
– International Master Program in Information Systems and Applications (IMPISA program – ICDF) (Master)
Institute of
🪶College of Humanities and Social Sciences
– Anthropology (English-taught Master’s Program in
Austronesian Studies)
🪶College of Technology Management
– International Master of Business Administration (Master)
– International MBA in Technology Management (TaiwanICDF) (Master)
– Department of English Instruction (Master)
🪶Office of Academic Affairs
– International Intercollegiate MS Program (India Studies)
– International Intercollegiate Ph.D. Program (General Section)
– Ph.D. Program in Biomedical Artificial Intelligence

ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม:
https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-17831.php?Lang=en