10
มี.ค.

【10.3.2566】คู่มือการศึกษาต่อและฝึกงานที่ไต้หวัน ประจำปี 2566-2567

🫶ประชาสัมพันธ์
คู่มือการศึกษาต่อและฝึกงานที่ไต้หวัน ประจำปี 2566-2567

⭐️ข้อมูลการศึกษาต่อที่ไต้หวัน:
Study in Taiwan (2023-2024) :
https://www.studyintaiwan.org/upload/file/Study_in_Taiwan_2023-2024.pdf

⭐️ข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาที่สนใจไปฝึกงานที่ไต้หวัน
Taiwan Experience Education Program (2023-2024)
https://www.studyintaiwan.org/upload/file/TEEP_2023.pdf

Cr. https://www.studyintaiwan.org/discover/download