11
พ.ย.

【11.11.2565】 ฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนประจำปี 2565「2022海外華師線上培訓營」

💐ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนประจำปี 2565 「2022海外華師線上培訓營」
🔥ระยะเวลาเรียน: ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2565
🔥เวลาเรียน: 09:10-12:00 น. 13:30-16:20 น. (เวลาไต้หวัน) รวม 15 ชั่วโมง
🔥ระบบเข้าร่วมฝึกอบรบ: Webex
🔥รับจำนวน: 40 คน
🔥ช่วงเวลาการลงทะเบียน: ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด
🔥ลิงค์สมัครเรียน:https://forms.gle/xafepjR1fdamtmuB6 *****************************

「2022海外華師線上培訓營」
上課日期:2022年11月27日(日)起至12月3日(六)
上課時間:09:10-12:00、13:30-16:20上課,共15小時
*注意!課程時間為臺灣時間
地點:線上/使用軟體:Webex
名額:40人
報名截止日:即日起至2022年11月16日(三)中午12:00或額滿截止
對象:現職華語教師各大學應華系所或華語學程學生(含碩博士生)、具有華語教學經驗1年以上、並可提供具體證明者。
錄取者請依主辦單位於2022年11月18日以email聯繫之名單為主。
報名連結:https://forms.gle/xafepjR1fdamtmuB6