11
ก.ค.

【11.7.2565】กิจกรรมแนะนำหลักสูตร BACHELOR’S PROGRAM in INTERDISCIPLINARY STUDIES (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-ปริญญาตรี) ของทาง Fu Jen Catholic University

📣ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแนะนำหลักสูตร BACHELOR’S PROGRAM in INTERDISCIPLINARY STUDIES (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-ระดับปริญญาตรี) ของทาง Fu Jen Catholic University
🔔จัดกิจกรรมวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00-14:00 (เวลาประเทศไทย)
🟢ลิงค์รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร:
BACHELOR’S PROGRAM in INTERDISCIPLINARY STUDIES:
https://bpis.fju.edu.tw/bpis_aboutus.php
Curriculum:
https://bpis.fju.edu.tw/bpis_curriculum.php
🟢ลิงค์ทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBBlvs_nvJHUfkJAgfQMt4orbgb3mxaCZuHT37szixa8s-ow/viewform
🟢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Ines HUANG Tel: +886 2 2905 2507
e-mail: bpis@mail.fju.edu.tw