13
ม.ค.

【13.1.2565】ทุนสำหรับเรียนต่อระดับปริญญาเอก — National Pingtung University of Science and Technology

📢 ประกาศ ข่าวเปิดรับสมัคร 2022 Fall Semester
—– National Pingtung University of Science and Technology —–
ทุนสำหรับเรียนต่อระดับปริญญาเอก ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาและโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
NPUST Ph. D. assistantship scholarship for future student
👉 Advisor in the research fields
(1) Vaccinology
✅ Animal vaccines and adjuvant–> Professor Chun-Yen Chu
✅ Fish diseases, fish immunology and fish vaccine–> Professor Shih-Chu Chen
✅ Animal vaccine and related research–> Professor Guan-Ming Ke
(2) Biotechnology
✅ Bioactive Natural Products from Medicinal Plants–> Professor Chi-I Chang
✅ Biotechnology, Natural Products, System Biology (Proteomics,Peptidomics & Metabolomics), Enzyme Substrate Screening, Functional Foods–> Professor Jue-Liang Hsu
(3) Engineering
✅ Climate change impact on soil and water resources, spatial-temporal process modeling, remote sensing image processing, environment information analysis, monitoring-network design, water resource management and remote sensing applications to soil and water conservation–> Associate Professor Jie-Lun Chiang

👉 วันที่เปิดรับสมัคร: 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

👉 Assistantship covers:- Tuition waiver- Stipend of at least NTD 14,000 per month (NTD 8,000 from school; NTD 6,000 from advisor)- Once awarded, the assistantship is valid for up to 4 years
👉 Brochure: https://reurl.cc/Ddngy5
👉 The application form: https://reurl.cc/X4DWV0
👉 Contact information
Office Tel: +886 8 7703202 ext. 6216
Email: eric1967@mail.npust.edu.tw
NPUST website: http://oia.npust.edu.tw/bin/home.php?Lang=en