14
ม.ค.

【14.1.2565】”ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2022″ 2022 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students

📢 ประกาศการเปิดรับสมัคร “ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2022”
2022 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students
⭐️ หน่วยงานผู้มอบทุน: กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
⭐️ จำนวน: 132 เดือน
⭐️ ลักษณะการให้ทุน: เดือนละ 25,000 NTD
⭐️ ระยะเวลา: 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
⭐️ ช่วงเวลาให้ทุน: 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
⭐️ ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565
⭐️ ระเบียบทุนและแบบฟอร์มการสมัคร:https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/4535.html
⭐️ ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
Education Division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66, Vibhavadi-Rangsit Road, Talat Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Thailand
✅ ผลการเรียนสำหรับยื่นสมัครทุน:
– ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0
– ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.2
✅ คะแนนภาษาสำหรับยื่นสมัครทุน:
– ระยะเวลา 3 – 6 เดือน :
● ภาษาจีน TOCFL Level 2 (A2) ขึ้นไป หรือ
● ภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
– ระยะเวลา 9 – 12 เดือน :
● ภาษาจีน TOCFL Level 3 (B1) ขึ้นไป
🔴 หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย :สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)
โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203
Email: tecthailand168@gmail.comLINE: @TTedu