15
ก.ย.

【15.9.2565】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Spring term) ของทาง National Taiwan University of Science and Technology

🌈⭐️ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Spring term) ของทาง National Taiwan University of Science and Technology (เข้าเรียนเทอม Spring — เริ่มเรียนกุมภาพันธ์)
🌼ช่วงเวลาการรับสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 (เปิดสมัครเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก)
🌼ไฟล์คู่มือกำหนดการรับนักศึกษาต่างชาติ:
https://admissions.ntust.edu.tw/files/2023%20Spring%20Admission%20Guidelines%20for%20International%20Graduate%20Degree%20Students.pdf?0303
🌼ลิงค์สมัครเรียน:
https://admissions.ntust.edu.tw/graduateapp/index/index/applyIntladmissionSn/22
🌼NTUST scholarships:
https://oia-r.ntust.edu.tw/p/412-1060-8931.php?Lang=en
🌼รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม:
https://admissions.ntust.edu.tw/
🌼สอบถามข้อมูลการสมัคร:
Email: weihua@mail.ntust.edu.tw