16
ธ.ค.

【16.12.2565】รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาจีนของทางศูนย์ภาษา National Chengchi University

🫶ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาจีนของทางศูนย์ภาษา National Chengchi University

🌼Chinese Language Center, National Chengchi University🌼

🌟รายละเอียดคอร์สเรียน: https://mandarin.nccu.edu.tw/course1.php?1
🌟รายละเอียดค่าใช้จ่าย: https://mandarin.nccu.edu.tw/course1.php?2
🌟รายละเอียดที่พัก: https://mandarin.nccu.edu.tw/stu5.php?1
🌟เอกสารยื่นสมัครเรียนและขั้นตอนการสมัคร: https://mandarin.nccu.edu.tw/course2.php?1

หมายเหตุ:
ตอนนี้ทางไต้หวันเปิดให้นักเรียนที่จะไปเรียนภาษาจีนระยะสั้นเข้าไต้หวันได้แล้วน้าาา 🌟