16
ก.ย.

【16.9.2565】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Spring term) ของทาง National Cheng Kung University

🌈⭐️ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Spring term) ของทาง National Cheng Kung University (เทอม Spring — เริ่มเรียนกุมภาพันธ์ 2566)

💧ช่วงเวลาการรับสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
(เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี โทและเอก)

💧หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดรับสมัคร
🍀Dept. of Biomedical Engineering (Master, PhD)
🍀Dept. of Geomatics (Master, PhD)
🍀Master of The International Institute of Medical Device Innovation (MDI)
🍀The International Curriculum for Advanced MaterialsProgram (iCAMP) (Master)
🍀International Master Program on Natural Hazards Mitigation and Management (Master)
🍀International Bachelor Degree Program on Energy Engineering (Bachelor)
🍀Inst. of International Management (Master, PhD)
🍀Inst. of Allied Health Science (PhD)
🍀Dept. of Life Sciences (Master, PhD)
🍀Dept. of Biotechnology and Bioindustry Sciences (PhD)
🍀Inst. of Tropical Plant Sciences and Microbiology (Master)
🍀NCKU-AS Graduate Program in Translational Agricultural Science (PhD)
🍀International Master Program in Interdisciplinary Sustainability Studies

💧ไฟล์คู่มือกำหนดการรับนักศึกษาต่างชาติ:
https://oia.ncku.edu.tw/var/file/32/1032/img/170487002.pdf

💧ลิงค์สมัครเรียน:
https://management.oia.ncku.edu.tw/intladmission/index/index/applyIntladmissionSn/17

💧รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม:
https://oia.ncku.edu.tw/p/404-1032-229816.php?Lang=en

💧สอบถามข้อมูลการสมัคร:
Email: overseas@ncku.edu.tw