17
ม.ค.

【17.1.2566】”ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566″ 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students

📢 ประชาสัมพันธ์ “ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566” 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students
⭐️ หน่วยงานผู้มอบทุน: กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
⭐️ จำนวน: 144 เดือน
⭐️ ลักษณะการให้ทุน: เดือนละ 25,000 NTD
⭐️ ระยะเวลา: 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
⭐️ ช่วงเวลาให้ทุน: 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
⭐️ ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566

⭐️ ระเบียบทุนและแบบฟอร์มการสมัคร: https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/5494.html

⭐️ ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
Education Division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66, Vibhavadi-Rangsit Road, Talat Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Thailand

✅ ผลการเรียนสำหรับยื่นสมัครทุน:
– ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0
– ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.2
✅ คะแนนภาษาสำหรับยื่นสมัครทุน:
– ระยะเวลา 3 – 6 เดือน :
● ภาษาจีน TOCFL Level 2 (A2) ขึ้นไป หรือ
● ภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
– ระยะเวลา 9 – 12 เดือน :
● ภาษาจีน TOCFL Level 3 (B1) ขึ้นไป
🔴 หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย : สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203 Email: tecthailand168@gmail.com LINE: @TTedu