17
ม.ค.

【17.1.2567】ฝึกงานที่ไต้หวัน “NPUST Taiwan Experience Education Program”

📢 โอกาสฝึกงานที่ ไต้หวัน มาถึงแล้ว

“NPUST Taiwan Experience Education Program”

🟢มหาวิทยาลัยที่ฝึกงาน: National Pingtung University of Science and Technology, NPUST

🟢 สาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร:
– Fundamental and Translational Research in Plant Pathology
– The Relationships of Plant Ecophysiology and Plant Diversity
– Animal Vaccine and Adjuvant Development
– Animal Nutrition and Waste Management

🟢 ระยะเวลาฝึกงาน: 5-6 เดือน

🟢 ช่วงเวลาฝึกงาน: 1 เมษายน – 30 กันยายน 2024

🟢 เงินอุดหนุน: 12,000 NTD/เดือน (ระยะเวลา 5-6 เดือน)

🟢ช่องทางการสมัคร: https://forms.gle/m3s2UYErsQKa7bmb9
(หมดเขตรับสมัคร 29 กุมภาพันธ์ 2024)

🟢 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
Contact: Ms.Tsai
E-mail: idpiavt201@mail.npust.edu.tw