17
ต.ค.

【17.10.2565】ข้อมูลการรับสมัครเทอม Fall ของทาง National Tsing Hua University ประจำปี 2566 (เริ่มเรียนกันยายน 2566)

💕ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครเทอม Fall ของทาง National Tsing Hua University ประจำปี 2566 (เริ่มเรียนกันยายน 2566)

🟩ช่วงเวลาการเปิดรับสมัครของระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2565 – 17 มกราคม 2566
ไฟล์คู่มือการรับสมัครสำหรับระดับปริญญาตรี (2023 Fall Undergraduate Program Application Guidelines) :
https://oga.site.nthu.edu.tw/var/file/524/1524/img/394130908.pdf
ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม:
https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-17831.php?Lang=en

🟦ช่วงเวลาการเปิดรับสมัครของระดับปริญญาโทและเอก
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14 ธันวาคม 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์คู่มือการรับสมัครสำหรับระดับปริญญาโทและเอก (2023 Fall Graduate Program Application Guidelines) :
https://oga.site.nthu.edu.tw/var/file/524/1524/img/514546564.pdf
ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม:
https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-17831.php?Lang=en

🟪ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร Tsing Hua College, International Bachelor Degree Program
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3 ตุลาคม 2565 – 20 เมษายน 2566
ไฟล์คู่มือการรับสมัคร National Tsing Hua University Tsing Hua College International Bachelor Degree Program:
https://ibp.nthu.edu.tw/userfiles/files/20221006034027340.pdf
ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม:
https://ibp.nthu.edu.tw/news-64.html