17
มี.ค.

【17.3.2565】การรับสมัคร 2022 Fall Semester— Chang Gung University —จะปิดสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในวันที่ 31 มีนาคม 2022

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร 2022 Fall Semester— Chang Gung University —จะปิดสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในวันที่ 31 มีนาคม 2022

🎓Master’s Program Scholarships: The award (based on a 2-year maximum) includes:
📍An amount equivalent to the tuition and miscellaneous fees or credit fees
📍Living expenses of NT$6,000 per month
📍Extra scholarship for outstanding students up to NT$12,000 per month

🎓Doctoral Program Scholarships: The award (based on a 4-year maximum) includes:
📍Living expenses of NT$30,000 per month
📍Extra scholarship for outstanding students up to NT$12,000 per month
For more information, please visit: https://oia.cgu.edu.tw/p/412-1015-12495.php?Lang=en
Facebook: https://www.facebook.com/CGU.international/posts/331663795680893