17
มิ.ย.

【17.6.2567】ประชาสัมพันธ์ –งานเสวนาและอบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อไต้หวัน ประจำปี 2567

📢 เชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อไต้หวันเข้าร่วมงาน
“เสวนาและอบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อไต้หวัน ประจำปี 2567” 「2024泰籍新生留臺行前說明會及線上華語培訓」

————————–

🌟กิจกรรม “เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อไต้หวัน ประจำปี 2567”

📌วันที่จัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567📌
▲ เวลาจัดกิจกรรม : 09:30 – 12:00 น.
▲ สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
▲ วิทยากร
1. คุณมนัสวีร์ สันพะเยาว์ (ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก)
National Sun Yat-sen University, Institute of Communications Engineering
2. คุณสุวิมล ชินกังสดาร (นักศึกษาระดับปริญญาเอก)
National Pingtung University of Science and Technology, Department of Tropical Agriculture and International Cooperation (DTAIC)
3. คุณชณิดาภา สิทธิกรณ์ (นักศึกษาระดับปริญญาโท)
Yuan Ze University, College of Management, Global Master of Business Administration
4.คุณพชรกมล พิทักษ์ศิลป (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)
National Chengchi University, International College of Innovation

————————–

🌟กิจกรรม “อบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อไต้หวัน ออนไลน์ ประจำปี 2567”

📌 วันที่จัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 3, 10, 17 สิงหาคม พ.ศ. 2567📌
▲เวลาเรียน: 09:00 – 12:00 น. (สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)
▲ หลักสูตร : ภาษาจีนพื้นฐาน (เน้นผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือต้องการเรียนพื้นฐานใหม่อีกครั้ง)
▲ อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ LIN, TZU-WEN(林慈玟老師)
● สัปดาห์ที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2567
หัวข้อ: สัทอักษรพินอิน ตัวเลขและแนะนำตัวเอง
● สัปดาห์ที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2567
หัวข้อ: อาหาร การซื้อของและการเดินทาง
● สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2567
หัวข้อ: การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว

▲ ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม: Webex (ช่องทางเข้าเรียนแจ้งให้ทราบภายหลัง)
▲ จำนวนผู้เรียน: 50 คน/ สัปดาห์

*** สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหรือกำลังรอผลตอบรับเข้าเรียนเท่านั้น ****
———————————————-

▲ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMfu4Dauq7GXJcFL_MPMNdAn__Mom6RgD4qPX3x2W71y9iOw/viewform
*** ปิดรับลงทะเบียนภายใน วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 หรือจำนวนเต็มตามที่กำหนด ***

▲ หมายเหตุ
1. พิจารณาสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักศึกษาใหม่ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหรือกำลังรอผลตอบรับในเทอม Fall 2024 เป็นลำดับแรก กรุณาแสกนหรือถ่ายภาพเอกสารการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยไต้หวันหรือหลักฐานยืนยันการสมัคร พร้อมแนบไฟล์มาในระบบลงทะเบียน
2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมลที่แจ้งมาในระบบการรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17:00 น.

▲ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-1068, 063-437-4188
Email: tecthailand2@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/taiwaneducation.th