18
ส.ค.

【18.8.2565】ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม Ocean Challenge 2023

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Ocean Challenge 2023 ขอชวนเชิญนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบทีม ทีมละ 2-8 คน
🟡รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ Deadline: Applications are due by 11:59 pm CST (UTC+8) Tuesday, January 31, 2023.
🏅Awards :
1. First Place Award: NT$50,000 and an award certificate.
2. Second Place Award: NT$20,000 and an award certificate.
3. Third Place Award: NT$10,000 and an award certificate.
4. Fourth Place and Fifth Place Award: an award certificate.
5. Best Proposal Award: The first place team will receive a grant, provided on a reimbursement basis, of no more than NT$100,000 to carry out their proposal.
All of the outputs and receipts should be submitted to the designated unit before November 30th , 2023.
6. Free I-Ride Experience: All finalists will be able to enjoy an I-Ride or M-Ride, a 4D dynamic simulation experience provided by Brogent Technologies Inc.
📌ลิงค์ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1nl4HMqzimHzROeehszyxONjla4d_jQOi?usp=sharing
☎️Contact : 1. Ms. Ariel Lai, Officer, Ocean Affairs Council
Phone: +886-7-3381810 ext. 261322
Email: yiwen612@oac.gov.tw 2. Mr. David Lee, Specialist, American Institute in Taiwan Kaohsiung Branch
Phone: +886-7-3355006 ext. 6007
Email: LeeDJY@state.gov