19
เม.ย.

【19.4.2564】เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปจึงปรับเวลาให้บริการการกงสุล

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จึงปรับเวลาให้บริการการกงสุล

วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. ให้บริการยื่นและรับเอกสารตามปกติวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. ให้บริการรับเอกสารเท่านั้น

2.จัดการอบรมคู่สมรสต่างชาติและสัมภาษณ์แต่งงาน จะแจ้งรายรายละเอียดให้ทราบรายบุคคล

3. หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานฯ จะปรับเวลาให้บริการการกงสุลและประกาศให้ทราบในภายภาคหน้าประกาศนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

https://www.facebook.com/TaiwanInThailand/photos/a.1847673068876350/2723798864597095