02
มี.ค.

【2.3.2566】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง National Taipei University of Technology ประจำปี 2566

☘️ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง National Taipei University of Technology ประจำปี 2566

🎈ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566
(เริ่มเรียนเดือนกันยายน)

🎈คู่มือการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ:
https://oia.ntut.edu.tw/var/file/32/1032/img/2023FallAdmissionHandbook.pdf

🎈“International Programs”

🫶Bachelor’s Program
– International Bachelor Program of Interaction Design and Innovation

🫶Master’s Program
– International Master Program in Mechanical and Automation Engineering
– International Master Program in Energy Refrigerating, Air-Conditioning & Vehicle
– International Graduate Program in Electrical Engineering and Computer Science (EECS)
– International Master Program in Business Management (IMBA)
– International Master Program of Interaction Design and Innovation

🫶PhD
Program
– International Doctoral Program in College of Mechanical and Electrical Engineering (CMEE)
– International Graduate Program in Energy and Optoelectronic Materials (EOMP)
– International Graduate Program in Electrical Engineering and Computer Science (EECS)

🎈ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม:
https://oia.ntut.edu.tw/p/412-1032-13828.php?Lang=en