02
มี.ค.

【2.3.2566】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Fall term) ของทาง National Pingtung University of Science and Technology

🌈⭐️ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Fall term) ของทาง National Pingtung University of Science and Technology
(เข้าเรียนเทอม Fall — เริ่มเรียนกันยายน 2566)

🌼ช่วงเวลาการรับสมัคร:
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
(เปิดสมัครระดับปริญญา ตรี โทและเอก)

🌼ไฟล์คู่มือกำหนดการรับนักศึกษาต่างชาติ:
https://drive.google.com/file/d/1KUHy194rwSeFG7R0VdMPFoVtGDHfKmlT/view?usp=sharing

🌼หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดรับสมัคร:
⚫ International Bachelor’s Degree Program in Finance (English)
※ International College
⚫ Department of Tropical Agriculture and International Cooperation / Bachelor;Master; PhD. (English)
⚫ International Program in Ornamental Fish Technology and Aquatic Animal Health / PhD. (English)
⚫ International Degree Program in Animal Vaccine Technology / PhD. (English)

🌼ลิงค์สมัครเรียน:
https://courseeng.npust.edu.tw/Admission/

🌼สอบถามข้อมูลการสมัคร:
Mr. Huang (Eric)
TEL: +886 8 7703202 #6216
E-mail: eric1967@mail.npust.edu.tw