20
ก.ย.

【20.9.2565】สนามสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) ประจำปี 2565

💞ประชาสัมพันธ์ สนามสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) ประจำปี 2565

👉ตารางสอบปี2565 นี้ ยังเหลืออีก 3 สนามสอบให้เพื่อนๆ เลือกสอบกันได้นะคะ👈

💙สนามสอบ: โรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน (กรุงเทพมหานคร) วันที่สอบ: 30 ตุลาคม 2565 เปิดรับสมัครสอบ Band A B และ C
รายละเอียดการรับสมัคร: https://www.facebook.com/337467783021980/posts/4848719068563473/ (สมัครสอบได้ถึง 26 กันยายน 2565)

💙สนามสอบ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(จังหวัดนนทบุรี)
วันที่สอบ: 18 ธันวาคม 2565
เปิดรับสมัครสอบ Band A B และ C
เปิดรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม-18 พฤศจิกายน 2565

💙สนามสอบ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่สอบ: 24 ธันวาคม 2565
เปิดรับสมัครสอบ Band A และ B
เปิดรับสมัครวันที่ 24 ตุลาคม-24 พฤศจิกายน 2565

อ้างอิงจาก: https://www.taiwanembassy.org/th_th/post/2738.html