15
ก.พ.

【15.2.2565】📢 Online Chinese Reading & Writing — Chinese Language Center, National Sun Yat-sen University

📢 ประชาสัมพันธ์ Online Chinese Reading & Writing— Chinese Language Center, National Sun Yat-sen University —
*** คอร์สพัฒนาทักษะภาษาจีน ด้านการอ่านและการเขียน ***
✅ ช่วงเวลาเรียน: 9 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2022
✅ คุณสมบัติผู้เรียน: ผู้ที่สอบผ่าน TOCFL B1/ HSK5 หรือ นักเรียนคอร์สสนทนาภาษาจีนระดับ 5 ขึ้นไป
✅ ช่องทางการสมัครเรียน: http://user115608.psee.io/3ujn9n
✅ ติดต่อสอบถามTelephone: +886-7-5252000 ext. 3030 ~ 3034Email: jasminechen@mail.nsysu.edu.tw
Facebook: https://www.facebook.com/clcnsysu
—————–
It is time to improve your #reading and #writing skills!
New course in spring term
👉Chinese Reading and Writing
⭐️Synchronous online learning
✅ Term length: March 9 ~ May 31
✅ Requirements: Students who reach TOCFL B1 / HSK 5 or CLC students who have finished the study of Conversation Level 5.
✅ Apply: http://user115608.psee.io/3ujn9n