09
พ.ค.

【9.5.2565】ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ของทาง National Tsing Hua University 🍄2022 International Summer Camp🍄

ออนไลน์ซัมเมอร์แคมป์ของทาง National Tsing Hua University 🍄2022 International Summer Camp🍄
ช่วงเวลาการเข้าร่วม: 11 กรกฎาคม-16 กรกฎาคม 2565 (9:00-17:00 ตามเวลาประเทศไทย)

🌟2022 International Bachelor Degree Program (National Tsing Hua University) Summer Camp 🌟

Based on that fascinating foundation, we decided to launch an international camp with the aim to raise young people’s awareness of Sustainable Development Goals (SDGs) by focusing on:
🍄Innovation Encouraging them to define, develop, and also evaluate such concepts and ideas for the intercultural world to become future leaders to keep on finding ways to improve themselves and also flow out their ideas and plans for the 21st century.
🍄Critical Thinking Strengthen our leaders of the future generation in that area by navigating them through a variety of diverse social problems of the world.
🍄Immersed and Inspired Young Generations Creating a community of diverse other future leaders from around the world with different knowledge and backgrounds, lots of different perceptions can be found. It’s always a challenge to learn something new, but with new bright companions and our beloved intelligent faculty staff, we are all eager to grow together.
🍄Students between the age of 14-22 are eligible to register, and below is the application fee: Early Bird Applicants: 10 USD General Applicants: 15 USD Fee Waive Applicants: 0 USD The lectures, which are a combination of academic and practical knowledge, will be held by NTHU’s professors from various departments.

Website: https://nthuinternationalcamp.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ibpsummercamp

2022 NTHU Summer Camp Committee
Email: nthusummercamp@gmail.com