22
ก.พ.

【22.2.2565】ข่าวการรับสมัคร National Chengchi University หลักสูตร International College of Innovation (ICI)

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร International College of Innovation (ICI) NCCU ของทาง  National Chengchi University

🎓 International College of Innovation (ICI)
(ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์)

🌻รายละเอียดหลักสูตร

  • Interdisciplinary Courses
    English-taught Courses covering Global Governance, Asian Studies and Data Sciences
  • Chinese Learning
    Free Intensive Chinese Learning Courses for 2 years
  • International Connections
    Abundant Opportunities for overseas exchanges & internships

📮ช่วงเวลาการรับสมัครของเทอม Fall (Application Time for Fall Admission Intake) : 2 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2565 (before 17:00 TPE Time)
👉🏻Admission Pamphlet: https://bit.ly/30YFhmz
👉🏻Online Application Portal: https://admission.nccu.edu.tw/intladmission
👉🏻ICI Admission Web-page: https://www.ici.nccu.edu.tw/admission/