22
มิ.ย.

【22.6.2566】“เสวนาและอบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2566”

📢 เชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อไต้หวัน เข้าร่วมงาน

“เสวนาและอบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2566” 「2023泰籍新生留臺行前說明會及線上華語培訓」

📌 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566📌
กิจกรรม “เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2566”
▲ เวลาจัดกิจกรรม : 09:00 – 13:00 น.
▲ สถานที่จัดกิจกรรม : สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
▲ กิจกรรมภายในงาน
– ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตจากรุ่นพี่นักศึกษาไทย
– ปรึกษาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่มาร่วมออกบูท
– สอบถามรายละเอียดตั๋วเครื่องบินกับบริษัทสายการบินไต้หวัน

📌 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566📌
กิจกรรม “อบรมภาษาจีนเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ออนไลน์ ประจำปี 2566”
▲ เวลาเรียน : 10:00 – 15:00 น. (ทั้ง 2 หลักสูตร)
▲ หลักสูตรที่เปิดอบรม:ภาษาจีนระดับพื้นฐาน/ ภาษาจีนระดับกลาง
▲ ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม : ระบบออนไลน์ Webex/ Google Meet
▲ อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชาวไต้หวัน
▲ จำนวนผู้เรียน: 25 คน/ หลักสูตร

▲ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: https://shorturl.at/gBT45

*** ปิดรับลงทะเบียนภายใน 14 กรกฎาคม 2566 หรือจำนวนเต็มตามที่กำหนด ***

พิจารณาสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักศึกษาใหม่ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในเทอม Fall 2023 เป็นลำดับแรก

▲ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-579-1068, 080-114-9041
Email: tecthailand4@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/taiwaneducation.th