23
ธ.ค.

【23.12.2564】 ตารางการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/ CCCC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเทศไทย (ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

📍ประกาศ ตารางการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/ CCCC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเทศไทย (ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564)——–
ปี พ.ศ. 2565 จะมีจัดสอบทั้งหมด 10 สนามสอบ
✅ 16 มกราคม 2565 (จังหวัดเชียงราย) โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย
✅ 29 มกราคม 2565 (จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
✅ 5 กุมภาพันธ์ 2565 (จังหวัดพิษณุโลก) มหาวิทยาลัยนเรศวร
✅ 19 กุมภาพันธ์ 2565 (จังหวัดเชียงใหม่)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
✅ 5 มีนาคม 2565 (จังหวัดนครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
✅ 6 สิงหาคม 2565 (จังหวัดเชียงใหม่)โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
✅ 7 สิงหาคม 2565 (จังหวัดเชียงใหม่)โรงเรียนยี่ซิง
✅ 30 ตุลาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร)โรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน
✅ 17 ธันวาคม 2565 (จังหวัดเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✅ 18 ธันวาคม 2565 (จังหวัดนนทบุรี)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
📢 ประกาศฉบับภาษาไทย
https://www.taiwanembassy.org/th_th/post/2738.html
📢 ประกาศฉบับภาษาจีน
https://www.taiwanembassy.org/th/post/15306.html
——–
🔴 หมายเหตุ 🔴
1. ผู้สมัครสอบทุกคนสมัครสอบได้เพียงเดือนละหนึ่งสนามสอบเท่านั้น บางสนามสอบอาจจะมีกฏเกณฑ์กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เหมือนกัน
2. บางสนามสอบอาจจะมีกฏเกณฑ์กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เหมือนกัน