28
ก.พ.

【28.2.2566】กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาจีนในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาจีนในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ 2566
🎉เข้าร่วมอบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด✨
รายละเอียดกิจกรรม
🔺วันจัดงาน : 1-2 เมษายน 2566
🔺สถานที่ : หอประชุมใหญ่จงซาน สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
🔸สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2566
🔹ลิงค์ลงทะเบียน :https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe2VVkbxQ0Csd…/viewform
📌อบรมโดยใช้ภาษาจีนเป็นหลัก(ไม่มีล่ามตลอดการอบรม) เหมาะสำหรับบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร