23
ส.ค.

【23.8.2565】ข้อมูลการรับสมัคร National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) 2023

📢 National Student Admissions Open — National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) —
🟢 ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
● Spring 2023 (เปิดเทอม กุมภาพันธ์ 2023): August 10, 2022 – September 30, 2022
● Fall 2023 (เปิดเทอม กันยายน 2023): December 20, 2022 – March 15, 2023
🟢 Apply now for studying at NYCU for Spring 2023 Intake.
Application Deadline: 11:59 AM Friday, September 30, 2022
▶ Online application system: https://bit.ly/NYCU-2023-Spring-ApplicationSystem
▶ Admission website: https://bit.ly/NYCU-Admissions
▶ Spring 2023 Admission Guidelines: https://drive.google.com/file/d/1PM9VzUQn_To30JJh4bf6Vt8JUV1uffxt/view
▶ Contact: admissionoia@nycu.edu.tw