24
ต.ค.

【24.10.2566】เรียนออนไลน์ ฟรี! จากทางมหาวิทยาลัยของไต้หวัน — MOOCs Massive Open Online Courses

MOOCs Massive Open Online Courses

🫶National Yunlin University of Science and Technology
https://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/allcourses.php?filter=0&schoolid=29&categoryid=0&course_filter=0&search=

🫶Chang Jung Christian University
https://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/allcourses.php?filter=0&schoolid=37&categoryid=0&course_filter=0&search=

🫶National Chiayi University
https://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/allcourses.php?filter=0&schoolid=37&categoryid=0&course_filter=0&search=

🫶Asia University
https://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/allcourses.php?filter=0&schoolid=55&categoryid=0&course_filter=0&search=

🫶Chung Shan Medical University
https://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/allcourses.php?filter=0&schoolid=106&categoryid=0&course_filter=0&search=