26
พ.ค.

【26.5.2566】สนามสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) ที่เพื่อนๆ ยังสามารถสมัครสอบได้ในปี 2566

🎈ประชาสัมพันธ์ สนามสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) ที่เพื่อนๆ ยังสามารถสมัครสอบได้ในปี 2566

สำหรับช่วงเวลาการเปิดรับสมัครจะเปิดรับสมัครก่อนวันสอบล่วงหน้า 2 เดือนนะคะ🥰

อ้างอิงจาก:https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/3470.html