27
ม.ค.

【27.1.2565】เปิดรับสมัคร 2022 Fall Semester — Fu Jen Catholic University —

📢 ประกาศ ข่าวเปิดรับสมัคร 2022 Fall Semester
— Fu Jen Catholic University —
👉 วันที่เปิดรับสมัคร:
– รอบแรก14 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2565
– รอบสอง9 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565
👉 Courses taught in English:
– Doctoral: Graduate Institute of Applied Science and Engineering
http://www.ase.fju.edu.tw/
– Master: Department of English Language and Literature
http://english.fju.edu.tw/
– Master: MA Program in Brand and FashionManagement
http://www.bfm.fju.edu.tw
– Master: MBA Program in International Management
http://www.immba.fju.edu.tw/
– Bachelor: Bachelor’s Program in Interdisciplinary Studies
https://bpis.fju.edu.tw/
👉 คู่มือการรับสมัคร: http://idsa.oie.docs.fju.edu.tw/Admission%20Brochure%20-%20Fall%202022.pdf?fbclid=IwAR1uvX94ncIC8iff7mufcok7hrSV8fg_fLAx0ep9vGv1DufQoodT-T0_CsM
👉 Contact: Tel.: +886-2-2905-6376
Email: idsa@mail.fju.edu.tw
Website: http://idsa.oie.fju.edu.tw
Facebook: https://www.facebook.com/fjuisc.tw