29
เม.ย.

【29.4.2565】Q&A online by TEC staff via Google Meet ตลอดเดือนเมษายน 2565

📢 ประชาสัมพันธ์ Q&A online by TEC staff via Google Meet ตลอดเดือนเมษายน 2565
🍂วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์)
🍂เวลาจัดกิจกรรม: 10:00-15:50 น.
🍂ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม Google Meet
🍂ลิงค์ลงทะเบียนนัดเจ้าหน้าที่: https://docs.google.com/forms/d/1nlp5uvw4lstPhwK8BKO7hAd8DHr-IjY2yg3bRifvKPA/edit?ts=626247c0
**หมายเหตุ** – ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ – เจ้าหน้าที่จะอีเมลแจ้งรหัส Google Meet อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันนัดหมาย