03
ม.ค.

【3.1.2567】การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📣 ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

📌สนามสอบสุดท้ายที่จะสามารถนำผลคะแนนไปยื่นสมัครทุน MOE และ HES 2024 ได้ทัน !!

💢 ใครยังไม่มีผลสอบTOCFLเพื่อใช้ยื่นสมัครทุนรัฐบาลไต้หวัน 2024 รีบสมัครได้เลยค่ะ 😊

🔵 ช่วงเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567
🔴 วันสอบ: วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
🟢 สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
🟡 ระดับที่เปิดสอบ: Band A และ Band B
🟠 ค่าสมัครสอบ: 350 บาท/ระดับสอบ

🔺link สมัครสอบออนไลน์: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/

🔺คู่มือสมัครสอบ:
https://drive.google.com/file/d/1YIIgetSz7ROaPF9z6pFh_nA50e0xTRr4/view?fbclid=IwAR3IbeWgYqZP1lsnyaRNq2rmNIQhyxoI9vvKC4N7EZ17Z3DC231CKIlvQi4

💬 สอบถามเพิ่มเติม: Tel. 089-7160774 / tecthailand3@gmail.com