03
ก.พ.

【3.2.2565】เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 ของทาง National Tsing Hua University

📢 ประกาศ ข่าวเปิดรับสมัคร 2022 Fall Semester
—– National Tsing Hua University —–
หลักสูตรปริญญาโท 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐌𝐒 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 – 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬

👉 วันที่เปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022

👉 Apply Now:
https://nthuoga-admission.vm.nthu.edu.tw/student/index/portal?fbclid=IwAR069RceaLyoHTCEP0nQIQLpwBqIn89ZHjjC2pbYezrgCKdND3GsWLdTn7g

👉 Program Website:
https://indiastudies.site.nthu.edu.tw/index.php

👉 Application Guideline:
https://oga.site.nthu.edu.tw/var/file/524/1524/img/256054869.pdf?fbclid=IwAR1ajWK8zUp13NgR2gqXvnox0LS5eSEJrZrES95xrZ3JlZ3EH04dLtJhB7U

👉 Contact: Contact Person: Ms. Chung
Email: india-center@my.nthu.edu.tw
Tel.: +886 3 571 5131 #35095
Website: https://indiastudies.site.nthu.edu.tw/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E6%B8%85%E8%8F%AF%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%BF%83-Center-for-India-Studies-NTHU-1842122719146609