03
เม.ย.

【3.4.2567】เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📣 ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

💢 ใครยังไม่มีผลสอบTOCFLเพื่อใช้ยื่นสมัครเรียนหรือสอบเพื่อยื่นสมัครทุนปีหน้า รีบสมัครได้เลยค่ะ 😊

🔵 ช่วงเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 1 พฤษภาคม 2567
🔴 วันสอบ: วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567
🟢 สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
🟡 ระดับที่เปิดสอบ: Band A และ Band B
🟠 ค่าสมัครสอบ: 900 บาท/ระดับสอบ

🔺link สมัครสอบออนไลน์: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/

🔺คู่มือสมัครสอบ:
https://drive.google.com/file/d/1YIIgetSz7ROaPF9z6pFh_nA50e0xTRr4/view?fbclid=IwAR3IbeWgYqZP1lsnyaRNq2rmNIQhyxoI9vvKC4N7EZ17Z3DC231CKIlvQi4

💬 สอบถามเพิ่มเติม: Tel. 089-7160774 tecthailand3@gmail.com