31
ต.ค.

【31.10.2565】กิจกรรม “When Learning Meets Games: Gamification in STEAM”

💐ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “When Learning Meets Games: Gamification in STEAM”

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 เวลา: 10:00-17:00 (เวลาไต้หวัน)

ลิงค์ลงทะเบียน:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwmKJQJTBZpWYG6HZGujQ4hvfVJUxiNF3pDQB9MSIWg17WiQ/viewform
(ปิดรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2565)

*************************

“When Learning Meets Games: Gamification in STEAM”
‘Gamification’ is a fancy word that has been largely used in the education and learning sector for many years. The definition of gamification is the use of game-design elements and game principles in non-game contexts, such as HR training programs, marketing campaigns, and educational videos for adults and children, etc.

The number of graduates in the fields of science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM) will be even greatly expected in the near future. Therefore, gamifying the process of learning in order to make it more interesting and enjoyable shall be the way we take to motivate students’ learning and involvement.

The gamification theory in education is that learners learn best when they are also having fun. Additionally, they also learn best when they have goals, targets, and achievements to reach for. In short, it makes the hard stuff more fun, helping to empower students and make them more engaged with the subject matter. Not only does gamified learning encourage Gen Z students to feel as if they control their own destinies, but it also encourages them to try again after failing.

The 2-day workshop, “When Learning Meets Games: Gamification in STEAM”, is free of charge, and will be held on 2022/12/17 and 2022/12/18.

➤In this workshop, you will learn: The key concepts of gamification How to make learning visible and fun What games may support your learning From other students from different countries Experiences of collaboration and interesting narratives The ways of brainstorming to generate ideas, and to come up with solutions to problems Fun Learning and learning fun

➤Information about the workshop Date: December 17th-18th, 2022 Time: 09:30 a.m. (GMT+8) – Check-in 10:00 a.m. (GMT+8) – 05:00 p.m. (GMT+8) Language: English Platforms used: via Google Meet and Gather Town Deadline for registration: December 5th, 2022.

※ The number of participants is limited and the admitted name list will be posted at【https://science.nptu.edu.tw】on December 9th. Meanwhile, the notification of admission will be sent to the applicants via email.

➤Target Audience (TA) Teachers and students from universities in Singapore or Thailand will be preferentially admitted to this workshop. The participants will be required to attend fully 2-day activities and courses of the workshop for the purpose of the coherence of the content.

➤Contact
Organizer: The Aging & Education Research Center, National Chung Cheng University, Taiwan.
Point of contact: Mr. Chang / Miss Huang Email: ccu203ycnangel01@gmail.com

Host /
College of Science, National Pingtung University, Taiwan

Co-host /
College of Education, Department of Adult and Continuing Education, and The Aging & Education Research Center, National Chung Cheng University, Taiwan Taiwan Active Aging Association Nanhua University School of Lifelong Learning