31
พ.ค.

【31.5.2564】ช่วงเวลาการเปิดรับสมัครมหาวิทยาลัย (Fall 2021) เดือนมิถุนายน-สิงหาคม

★ Lee-Ming Institute of Technology
Round I: May 3, 2021 ~ June 4, 2021
Round II: June 14, 2021 ~ July 16, 2021
Round III: July 26, 2021 ~ August 13, 2021
● Application Information Brochure https://ac.lit.edu.tw/ezfiles/1/1001/img/320/889299483.pdf
● Website: https://ac.lit.edu.tw/files/14-1001-33153,r21-1.php?Lang=zh-tw
———-
★ Tamkang University
Round III: April 30, 2021 ~ June 7, 2021
● Application Information Brochure http://163.13.102.35:1737/File/Userfiles/0000000094/files/2021-2022%e7%b0%a1%e7%ab%a0Admissions%20Handbook(NEW)(2).pdf
● Website: http://exam.tku.edu.tw/Foreign_BeOpen/
———-
★ Feng Chia University ★
Round III: April 23, 2021 – June 8, 2021
● Application Information Brochure http://web.admission.fcu.edu.tw/foreign/Admission_handbook.pdf
● Website: http://en.fcu.edu.tw/wSite/mp?mp=218199&ctNode=19384&idPath=19354_19358_19384
———-
★ Chinese Culture University ★
Round II: May 1, 2021 – June 10, 2021
Round III: June 20, 2021 – July 15, 2021
● Application Information Brochure & website https://futurestudent.pccu.edu.tw/article/Application%20%E5%A0%B1%E5%90%8D%E5%8F%8A%E6%9F%A5%E8%A9%A2-YoINnC
———-
★ Chung Yuan Christian University
★ May 1, 2021 – June 15, 2021 (Undergraduate application only)
● Website: https://oia.cycu.edu.tw/article/detail/webSN/66/sn/166
———-
★ Minghsin University of Science and Technology
★ Round III: Early June to June 30
● International student application http://fg.must.edu.tw/english/01_about/01_about.aspx?fid=7
———-
★ Wenzao Ursuline University of Languages
★ Bachelor/Associate Degree: January 1- June 30, 2021
● Website: https://d021e.wzu.edu.tw/category/148228
———-
★ Hung Kuang University
★ Round III: July 15, 2021 ● Brochure: http://csc.hk.edu.tw/files/users_sharing/2/487_42823c65.pdf
———-
★ Da-Yeh University ★
February 5, 2021 – July 16, 2021
● Brochure http://fa.dyu.edu.tw/download/inter_20210202152821.pdf
● Website http://fa.dyu.edu.tw/english/international.html
———-
★ National Quemoy University ★ December 16, 2020 ~ July 16, 2021
● Brochure: https://www.nqu.edu.tw/upload/intel/attachment/271b931340f3a0a202d2fe9e1b0fe649.pdf
———-
★ I-Shou University ★
December 7, 2020 ~ July 20, 2021
● Brochure: https://www2.isu.edu.tw/upload/657e/6/2021Fall-en.pdf
● Website: https://www2.isu.edu.tw/2018/showpage_v01.php?dept_mno=657e&dept_id=6&page_id=34962
———-
★ Hsuan Chuang University
★ Application deadline : July 25, 2021
● Brochure: http://www.hcu.edu.tw/upload/userfiles/7C38F4ED57614E278365DBC8FA404F1A/files/2021%E5%A4%96%E7%B1%8D%E7%94%9F%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%85%A5%E5%AD%B8%E7%B0%A1%E7%AB%A0.pdf
———-
★ Hsing Wu University of Science and Technology ★
November 1, 2020 – July 31, 2021
● Brochure: https://b001.hwu.edu.tw/Upload/dfd7ff72-41c4-46cd-9f52-4bed27a33ecd.pdf
———-
★ Ching Kuo Institute of Management and Health
★ As from 2021~ August 10, 2021(Tue.)
● Brochure: http://ia.cku.edu.tw/files/15-1028-46416,c1568-1.php
———-
ทุนการศึกษาและกำหนดการรับนักศึกษาต่างชาติ 2021 Fall Semester https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNUi0jFMXvkdsoDtH-MYInQFCp_zcjc94Sf2Xs49lI4/edit#gid=0