05
ม.ค.

【5.1.2565】เปิดรับสมัคร Taiwan ICDF Scholarship

📢📢📢 Taiwan ICDF Scholarship เปิดรับสมัครแล้วค่ะ
⭐ ช่วงเวลารับสมัคร: 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2565
⭐ ทุนเต็มจำนวน (full scholarship):
https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/3122520403680.pdf
– ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
– ค่าเทอม
– ค่าประกัน
– หนังสือเรียน
– ที่พัก (หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย)
– รายเดือน (ปริญญาโท15,000NTD/เดือน, ปริญญาเอก17,000NTD/เดือน)
⭐ ขั้นตอนการสมัคร:
https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/1122812215166.pdf
⭐ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:
https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/1122812222272.pdf
⭐ รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12506&CtNode=30317&mp=2
หมายเหตุ นักศึกษาไทยสมัครทุน ICDF ได้เฉพาะหลักสูตรปริญญาโทและเอกเท่านั้น