05
ก.พ.

【5.2.2567】2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students

📢 “ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2567”

2024 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students

⭐️ จำนวน: 240 เดือน
⭐️ ลักษณะการให้ทุน: เดือนละ 25,000 NTD
⭐️ ระยะเวลา: 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
⭐️ ช่วงเวลาให้ทุน: 1 กันยายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568
⭐️ ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2567
⭐️ ระเบียบทุนและแบบฟอร์มการสมัคร:
https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/6406.html

⭐️ ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
Education Division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66, Vibhavadi-Rangsit Road, Talat Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Thailand

✅ ผลการเรียนสำหรับยื่นสมัครทุน:
– ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0
– ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.2
✅ คะแนนภาษาสำหรับยื่นสมัครทุน:
– ระยะเวลา 3 – 6 เดือน :
● ภาษาจีน TOCFL Level 2 (A2) ขึ้นไป หรือ
● ภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
– ระยะเวลา 9 – 12 เดือน :
● ภาษาจีน TOCFL Level 3 (B1) ขึ้นไป

🔴 หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย :
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)
โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203
Email: tecthailand168@gmail.com
LINE: @TTedu