07
พ.ย.

【7.11.2566】คอร์สอบรมการสอนภาษาจีน จากทางศูนย์ภาษา National Taichung University of Education

🤩ประชาสัมพันธ์
คอร์สอบรมการสอนภาษาจีน จัดโดย Chinese Language Center, National Taichung University of Education

รายละเอียดดังนี้
รูปแบบการเรียน : On-site (จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 คน) และ Online (จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 คน)

ช่วงเวลาอบรม : 02/03/2024 – 06/07/2024

ค่าเรียน : 19,200 NTD
ค่าเอกสารการเรียน : 800 NTD
ค่าสมัคร : 100 NTD

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://dce.ntcu.edu.tw/course_detail.php?sn=5977

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:clc@mail.ntcu.edu.tw